Adatvédelmi Tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

a [telekgumiszerviz.hu] domain név alatt működő webáruház vonatkozásában

A jelen szabályzat célja és hatálya 

E szabályzat célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat és feltételeket, amelyek keretei között az Telek Gumiszerviz Kft.  (a továbbiakban: „Telek Gumiszerviz Kft.”), mint adatkezelő a [www.gumi.hu] domain név alatt működő webáruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) felkereső bármely személyre (a továbbiakban: „Ügyfél”) vonatkozó információkat kezelhet, valamint, hogy tájékoztassa az Ügyfeleket az ilyen adatkezelés részleteiről.

Az Telek Gumiszerviz Kft.az Ügyfélről, illetve arra vonatkozóan a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott célokból gyűjti és kezeli, valamint nyilvántartásaiban (ideértve az írásban, nyomtatott és elektronikus formában vezetett nyilvántartásokat) tárolja a jelen szabályzat 3. pontjában felsorolt információkat (ideértve a személyes adatokat). Az Telek Gumiszerviz Kft.elkötelezett a személyes adatok védelme és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés iránt, ideértve az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) történő megfelelést.

A jelen dokumentum szabályozza az Ügyfelek személyes adatainak az Telek Gumiszerviz Kft. általi kezelését a Webáruház használatával összefüggésben, és a szabályzat hatálya kiterjed az Telek Gumiszerviz Kft. minden olyan alkalmazottjára, aki részt vesz a Webáruház üzemeltetésében és karbantartásában, ideértve a tisztségviselőket és igazgatókat.

Ki az adatkezelő a Webáruház vonatkozásában? 

név:Telek Gumiszerviz Kft.
székhely:Balassagyarmat, Régimalom út 8.
cégjegyzékszám:12-09-007444
adószám:23429745-2-12
telefonszám:+36203153705
Weboldal:www.Telek Gumiszerviz Kft.
e-mail cím:telekzsolt@citromail.hu
elsődleges kapcsolattartó:[azTelek Gumiszerviz Kft.adatvédelmiügyekértfelelősmunkatársa]

Az Telek Gumiszerviz Kft. nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel működése kapcsán erre nem köteles.